Kronikker

I tog med feminister fra hele verden – neste stasjon likestilling?

I dag skal jeg gå i 8.mars tog i New York sammen med tusener av kvinner og jenter som har kommet til byen for å delta på møter i forbindelse med FNs Kvinnekommisjon. Det er i år 20 år siden FNs forrige internasjonale kvinnekonferanse fant sted i Beijing. Jeg var en av 30 000 kvinner som var der for å diskutere, dele erfaringer, delta på en rekke ulike temamøter, og ikke minst kreve at FNs medlemsland og politiske ledere tok ansvar for å prioritere kvinner og likestilling.

Resultatet av konferansen i Beijing var en handlingsplan som fremhever 12 kritiske områder der vi i 1995 var langt unna likestilling og ivaretagelse av kvinners rettigheter. Når jeg skal ut å gå i dag er toget inndelt i paroler knyttet til de 12 kritiske områdene. Det markerer at vi ved Beijing+20 har langt igjen på de aller fleste områdene, og at vi trenger nye løft, og løfter som omgjøres til konkret politisk handling.

100 år etter den første 8.mars markering i Norge finnes det fremdeles mange kvinner globalt som ikke har mulighet til å gå i tog for å kreve egne rettigheter innfridd. Kvinner som ikke har informasjon om egne rettigheter, som ikke har bevegelsesfrihet, som bor i land hvor ytringsfrihet kun eksisterer i teorien, kvinner som er redd for å bli utsatt for vold og overgrep hvis de demonstrerer. 

I 2011 gikk egyptiske kvinner ut på gatene i Kairo for å feire 8.mars, og de samlet seg på Tahrirplassen. Det hadde de kun kort tid før vært på barrikadene og slås side om side med menn og gutter for å bli kvitt regime i Egypt og for å få det de da trodde skulle være den arabiske våren også for dem. 8.mars ble de angrepet av menn som var mot kvinners rettigheter og likestilling, og mange ble utsatt for vold og overgrep. Når vi skal gå i tog i Oslo, Bergen, Tromsø eller New York så skal vi også gå i solidaritet med disse kvinnene og alle andre som kjemper for sine rettigheter. 

20 år etter Beijing er det politiske klimaet slik i FN-sammenheng at verken kvinneorganisasjoner, aktivister, FNs kvinne- og likestillingsaktører, eller medlemsland som jobber for å fremme likestilling våger å ha en ny internasjonal kvinnekonferanse. Vi har over tid fått et nytt klima blant en del av FNs medlemsland som gjør at et mindretall av konservative og religiøst knyttede land står i veien for å skape ny politikk for fremtiden. Forslag til resolusjoner og handlingsplaner som vil skape ny politikk og fremme kvinners rettigheter forsøkes blokkert. I en rekke tilfeller utvannes språklige formuleringer i erklæringer og uttalelser. Det gjelder spesielt på tematikk knyttet til kvinners rett til å bestemme over egen kropp, rett til god seksualundervisning, beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere,  synliggjøring og anerkjennelse av det arbeidet vi som er feminister og som jobber i kvinneorganisasjoner gjør.

20 år etter kvinnekonferansen i Beijing kjemper vi for å beholde innhold i tekst og formuleringer som ble vedtatt i handlingsplanen fra Beijingtoppmøtet. 20 år etter Beijing har ingen land ennå oppnådd full likestilling og innfrielse av kvinner og jenters like rettigheter. Globalt finnes store forskjeller mellom kvinner og menn og jenter og gutter, og mange kvinner og jenter opplever mangfoldige former av diskriminering, og de er mer sårbare og marginaliseres gjennom hele livsløpet.

I Beijing i 1995 deltok jeg for å kjempe for egne rettigheter, og i solidaritet med andre kvinner og jenter. Når jeg skal gå i tog i New York i dag går jeg også i tog fordi jeg vil at mine nieser på 3 og 5, sammen med andre jenter rundt omkring i verden skal kunne vokse opp i en verden som faktisk gir dem like muligheter og like rettigheter som de guttene de vokser opp sammen med. Jeg ønsker at de skal få alle muligheter og valg, og skal være del av en verden hvor kvinner ikke omtales som marginalisert gruppe, men hvor jenter og kvinner blir vurdert som viktige medspillere for å skape en verden og en fremtid vi alle vil ha.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *